Drie jaar Green Deal Circulair Inkopen heeft een schat aan kennis en ervaring met circulair inkopen opgeleverd. 45 deelnemers uit de publieke en private sector startten met elkaar bijna 80 circulaire inkoopprojecten.

De publicatie werd op 15 februari officieel overhandigd aan Gudrun van Oirschot van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat verantwoordelijk is voor het Duurzaam Inkopen-beleid van de Rijksoverheid.

Foto: MVO Nederland-expert Michel Schuurman overhandigt de publicatie ‘MEERWAARDE – de oogst van 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen’ namens de Green Deal aan Gudrun van Oirschot van het ministerie van I&M. V.l.n.r: Erik van Assen (NEVI), Gudrun van Oirschot (Ministerie I&M), Take Padding (PIANOo), Cuno van Geet (Rijkswaterstaat), Michel Schuurman (MVO Nederland), Joan Prummel (Rijkswaterstaat). De overhandiging vond plaats bij de bijeenkomst ‘Aan de slag met manifest MVI’ van PIANOo en RVO. Fotografie: Wiebe Kiestra.