Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Het Groene Brein en MVO Nederland willen als Nederland meedingen naar een subsidie (met cofinanciering) vanuit de EU. Met een consortium van private en publieke partijen/projecten willen ze een aanvraag indienen voor een zgn. LIFE Integrated Project. 

Met deze subsidieaanvraag willen de initiatiefnemers zorgen voor een extra versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Door Covid-19 is de noodzaak hiertoe extra gebleken, met het falen van de markten van plastic en textiel.

Via deze link lees je een korte toelichting op de subsidiecall, wat voor type projecten we zoeken, hoe je mee kunt doen en wat de voorwaarden zijn.