"Jouw eigen oplossing vinden voor je eigen vraagstuk, daar draait het om bij circulair inkopen." Met die woorden blikte dagvoorzitter Joan Prummel van Rijkswaterstaat terug op de derde Community of Practice-bijeenkomst van de Green Deal Circulair Inkopen op 7 september. Ruim 40 inkopers van bedrijven en overheden kwamen bij elkaar in het nieuwe kantoor van Royal HaskoningDHV in Amsterdam. Een korte terugblik.

Succesfactoren en barrières

"Circulair inkopen is cruciaal om tot innovatieve circulaire businessmodellen te komen", aldus hoogleraar Bart Vos. Hij werkt aan een vierjarig onderzoek naar succesfactoren en barrières bij het implementeren van circulair inkopen. "Een ondernemende inkoper is een belangrijke katalysator", veronderstelde Vos voorafgaand aan zijn onderzoek, maar uit de voorlopige resultaten blijkt dit niet altijd het geval. "Als de organisatiecultuur niet meewerkt, kan de intrapreneur nog zo innovatief, proactief en risicobereid zijn, maar leidt dit niet tot de benodigde organisatieverandering om daadwerkelijk circulair te kunnen inkopen."    

Van autogarage naar broedplaats

"Circulair inkopen is pionieren", dat ondervond ook Frits Smedts, eindverantwoordelijk voor het nieuwe Royal HaskoningDHV-kantoor in de creatieve broedplaats Contact Amsterdam. Een voormalige autogarage werd daar getransformeerd tot een bedrijfsverzamelgebouw waar creatieve denkers en makers samenkomen. Vier spannende ambities stonden centraal: gezondheid, energieneutraliteit, circulair, en flexibel ruimtegebruik. De vraag aan leveranciers was open en duidelijk: "laat maar zien dat je snapt wat onze ambitie is".

Smedts: "We zijn met verschillende partijen aan een avontuur begonnen, waarbij we vooraf niet konden inschatten waar we zouden uitkomen. Gedurende het proces zijn alle partijen over hun schaduw heen gestapt om dit resultaat te bereiken." Bij de transformatie zijn ook collega’s van de werkvloer nauw betrokken: "Het is echt ons kantoor geworden."

Ruimte scheppen voor creativiteit

Royal HaskoningDHV is dus op een totaal andere manier het inkoopproces ingegaan. Met minder nadruk op technische, maar vooral op functionele eisen en wensen. "Als je te veel zaken aan de voorkant vastlegt, heeft de leverancier minder ruimte om creatief te zijn", zegt ook Petra Garlich die onderzoek deed naar incentives en businessmodellen van circulaire inkopers. Ze onderzocht zes proposities bij bedrijven en organisaties in de publieke en de private sector. "De verschillen tussen private en publieke inkopers zijn beperkt," ontdekte zij, "maar dit schijnt niet te gelden voor de kern van hun model: de specificaties. Private inkopers stellen vaker functionele eisen."

Werkgroepen aan het woord

Binnen de Community of Practice zijn zeven werkgroepen actief: Bouw, Infra, Interieur, ICT, Disposables, Ketensamenwerking en Intern Draagvlak. Binnen deze groepen zijn de GDCI-deelnemers met elkaar aan de slag om lessen te leren uit inkooptrajecten en de opgedane kennis te vertalen naar breder toepasbare publicaties en handreikingen.

Circulaire pitches

De GDCI-bijeenkomst werd afgesloten met pitches van vijf adviesbureaus over hun kijk op circulair inkopen. “Ons grootste obstakel is onze huidige manier van denken en doen,” sprak een van hen.

Er is inderdaad nog veel werk te verzetten op weg naar circulaire inkoop, maar door binnen de Green Deal Circulair Inkopen met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen worden nu al belangrijke stappen gezet.

De vierde CoP-bijeenkomst van dit jaar voor GDCI-deelnemers vindt plaats op 30 november. Wilt u ook een keer aanschuiven, stuur een mail naar Michel Schuurman, sr. programmamanager circulaire economie bij MVO Nederland.

(Fotocredit: Luuk Kramer, kantoor Royal HaskoningDHV Amsterdam)