Leernetwerk Circulaire kantoorinrichting

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om kantoorinrichting circulair in te kopen? Sluit u dan aan bij het leernetwerk circulaire kantoorinrichting. In vier bijeenkomsten bediscussieerd u met collega’s en experts uw eigen ervaringen en specifieke kansen en valkuilen die komen kijken bij circulair inkopen van kantoorinrichting. U krijgt praktische handvatten aangereikt hoe u een circulair inkooptraject van kantoormeubilair zo slim mogelijk inricht. Daarnaast krijgt u een beeld van de laatste stand van zaken in de snel ontwikkelende markt van circulaire kantoorinrichting.

Programma

De opbouw van het programma volgt globaal de stappen van het inkoopproces. Contact met de markt is een essentieel onderdeel van circulair inkopen; vandaar dat ook een marktontmoeting op het programma staat. Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Maandag 2 juli 2018: Circulaire behoeftestelling
  Wat verstaan we eigenlijk onder circulaire kantoorinrichting? Er zijn vele scenario’s mogelijk: bijvoorbeeld nieuw, tweedehands, refurbished, remanufacturing. Wat zijn voor- en nadelen van deze mogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld prijs, risico’s, uw interne organisatie, de relatie met uw leverancier? Welk scenario past het beste bij uw organisatie?
 2. 27 september 2018: Vraagstelling en markt
  Bij circulaire inkooptrajecten moet de vraag zo functioneel mogelijk gespecificeerd worden, zodat meer ruimte kan worden gelaten aan de markt. Tegelijkertijd moeten er nog steeds randvoorwaarden worden gesteld, zodat vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op hoe deelnemers de vraagstelling kunnen afstemmen op de behoefte, zodat de markt een passende circulaire oplossing kan aanbieden.
 3. 31 oktober 2018: Beoordelen van circulariteit
  Het beoordelen van circulariteit is complex, mede omdat de gebruiker en de markt in transitie zijn richting de Circulaire Economie. De deelnemers worden meegenomen in de verschillende methoden van beoordelen voor verschillende soorten vragen in het gunningskader. Hierbij komt ook het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve vragen naar voren, en het belang van de combinatie daarvan.
 4. 11 december 2018: Marktontmoeting circulaire kantoorinrichting
  Circulair inkopen is niet mogelijk zonder nauw overleg en afstemming met de markt. Inkopende organisaties en leveranciers van kantoorinrichting ontmoeten elkaar om vraagstukken rondom circulair inkopen én circulair leveren met elkaar te bespreken. Doel is meer begrip te krijgen voor elkaars belangen, risico’s, wensen etc.

Er is steeds ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en leren van eerdere trajecten, bijvoorbeeld middels het doorlopen van bestaande cases met uw collega aanbestedende dienst en uw eigen praktijkvoorbeelden.

Voor wie?
 • Betrokkenen bij inkooptrajecten van kantoorinrichting bij publieke organisaties: projectleiders, budgethouders, inkopers, inkoopmanagers, facilitair managers contractmanagers, duurzaamheid coördinatoren, etc.
 • Deelnemers aan de Green Deal Circulair Inkopen.

Het wordt aangeraden u aan te melden voor het gehele leernetwerk, echter is aanwezigheid bij alle bijeenkomsten niet vereist. Deelnemers worden aangemoedigd eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden in te brengen tijdens de bijeenkomsten.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op onderstaande data plaats.

 • 2e bijeenkomst - Vraagstelling en markt 
  27 september 2018, van 13.00 - 17.00 uur
  locatie: Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
 • 3e bijeenkomst - Beoordelen van circulariteit
  31 oktober 2018, van 9.00 - 13.00 uur
  locatie: Hogeschool Utrecht
 • 4e bijeenkomst - Marktontmoeting circulaire kantoorinrichting
  11 december 2018, van 12.30 - 17.30 uur
  locatie: New World Campus, Den Haag
  Meer informatie en aanmelden
Expertondersteuning bij uw pilot

Wilt u een inkooptraject starten of uitvoeren voor circulair meubilair? Dan kunt u naast deelname aan dit leernetwerk een beroep doen op ondersteuning op maat bij het opzetten en uitvoeren van uw inkooptraject. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een marktconsultatie- of verkenning, het concretiseren van de aanbesteding uitvraag of andere aspecten waarover u (meer) kennis nodig heeft.

Expertondersteuning

Contact

Heeft u vragen over het leernetwerk kantoorinrichting? Mail dan naar Floris van Haagen van bureau Copper8 : vanhaagen@copper8.com.