Activiteiten

Community of Practice

Tijdens vier Community of Practice-bijeenkomsten koppelen de deelnemers hun opgedane kennis en ervaringen in de werkgroepen aan elkaar terug en verkennen we gezamenlijke ontwikkelpunten. De bijeenkomsten vinden in 2018 plaats op de volgende data:

dag 1: 15 februari
dag 2: 14 juni
dag 3: 18 september
dag 4: 1 november

Werkgroepen

In 2018 zijn de deelnemers, naast de collectieve bijeenkomsten, actief in verschillende werkgroepen. In deze werkgroepen besteden we aandacht aan het uitwerken van ideeën, het oplossen van knelpunten en het realiseren van diverse innovaties die zijn ontwikkeld in de pilots. 

De volgende werkgroepen zijn aan de slag: Bouw, Disposables, ICT, Infra/GWW, Interieur, Intern draagvlak, Ketensamenwerking.

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan de Green Deal Circulair Inkopen kan door het formulier in te vullen op deze pagina of door een mail te sturen aan info@gdci.nl. U ontvangt dan een deelnameformulier waarmee u na ondertekening de uitgangspunten van de Green Deal onderschrijft. Kosten voor deelname aan het netwerk bedragen €1250,- per jaar.